Bazény, bazénová chémia, príslušenstvo ku bazénom, skimer, filtrácia pre bazény - baznovo.sk

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje.
Vaše osobné údaje zhromažďujeme len z dôvodu, aby sme skvalitnili naše služby. Všetky informácie o Vás používame iba pre našu potrebu a neposkytujeme ich v žiadnej podobe tretej strane.
Zákazník vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.
Zákazník udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané
Vaše údaje a dáta, ktoré uvádzate v našich obchodoch sú dôverné a v žiadnom prípade nie sú poskytované ďalším subjektom mimo spoločnosť bazenovo.sk, s výnimkou partnerov zaisťujúcich platobný styk a dopravu .